"Inertiaalikoordinaatisto on koordinaatisto, jossa Newtonin ensimmäinen ja toinen laki pätevät. Toisin sanoen inertiaalikoordinaatistossa kappale on kiihtyvässä liikkeessä vain, jos siihen kohdistuu jokin nettovoima. Kaikki laajenemattoman avaruuden nollagravitaatiokaarevuuden kenttien ideaaliset inertiaalikoordinaatistot (Suppea suhteellisuusteoria) ovat keskenään ekvivalentteja ja voivat liikkua tasaisella nopeudella toistensa suhteen. (ks. Kaksosparadoksi). Yleisen suhteellisuusteorian testeissä varmistettujen tulosten mukaan oikeita inertiaalikoordinaatistoja ovat vain ns. vapaasti putoavat koordinaatistot." 1*

Toisin sanoen, vanha testamentti kuvaa syntiinlankeemusta, jota yleinen suhteellisuusteoria povaa. Kun ihminen on vapaassa pudotuksessa, hän ei käytä voimaa määritelläkseen tai tehdäkseen hyviä (tai huonoja) asioita (vrt. lankeemus).

Käytännössä kuvainnollisessa vapaassa pudotuksessa ihminen voi olla vain jos hän uskoo kaiken. (Siten hänelle ei tule ristiriitoja)

Kysymys kuuluukin onko tämä edistystä?

Lopuksi voisin tähän todeta, että Jeesusta seuratessa, aivan varmasti, tulee ristiriitoja. (pun intended)

1* (https://fi.wikipedia.org/wiki/Inertiaalikoordinaatisto)